Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van DuckOUT Boxtel, gevestigd te Boxtel. 

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden, alsmede de voorwaarden van leveringen en recht op retour.

1 Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DuckOUT Boxtel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DuckOUT Boxtel.

2 Leveringen en bestellingen in onze webshop - ticketservice

Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.  Aankopen van een ticket en bezoek aan DuckOUT Boxtel geschiedt geheel op eigen risico. Al onze leveringen vallen onder de normale voorwaarden. 

3 Leveringsvoorwaarden en betalingen

Al onze leveringen zullen na betaling direct geleverd worden d.m.v. een bevestigingsmail. Deze levering wordt verzorgd door Eventix. Voor de levering van tickets zijn daarom de voorwaarden en het privacy-statement van Eventix van toepassing. 

4 Recht van retour en annulering van bestellingen

Wij kunnen helaas geen tickets retour nemen via onze webshop. De verkoop en registatie verloopt via Eventix. Voor de levering van (digitale) tickets zijn de voorwaarden van Eventix van toepassing.

5 Geldigheid van het ticket

Het ticket is uitsluitend geldig op vertoon van een geldig ID óf middelbare schoolpas. Ben je jonger dan 12 óf ouder dan 18 jaar dan moet je met een schoolpas kunnen aantonen dat je op het middelbare onderwijs zit. Blijkt bij controle dat je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je de toegang geweigerd worden. Door te bestellen ga je akkoord met onze voorwaarden.

6 Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer -danwel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een eis van levering te claimen.

DuckOUT Boxtel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met een vorm van garantie en of aanspraak op juistheid zoals gebruikelijk is.  

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DuckOUT Boxtel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

7 Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie hiervan op deze pagina.

Contact

Wanneer je algemene vragen hebt over de website of deze voorwaarden kun je contact met ons opnemen via info@duckoutboxtel.nl.

DuckOUT Boxtel is een project van Stichting DuckOUT Boxtel
info@duckoutboxtel.nl
KvK 76043347

Versie: 1 januari 2022 © DuckOUT Boxtel