PRIVACY VERKLARING Stichting DuckOUT Boxtel

Stichting DuckOUT Boxtel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door Stichting DuckOUT Boxtel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In deze privacy verklaring willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren en geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting DuckOUT Boxtel.

Onze gegevens:

Stichting DuckOUT Boxtel
p/a Rechterstraat 5 5281 BS Boxtel
KvK-nummer: 76043347
www.duckoutboxtel.nl
info@duckoutboxtel.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting DuckOUT Boxtel persoonsgegevens?

Wanneer je tickets bestelt dan worden er een aantal persoonsgegevens opgeslagen om je ticket te kunnen verwerken. Dit zijn de persoonsgegevens die we van je opslaan:

Foto’s

Tijdens DuckOUT Boxtel worden mogelijk foto’s en video’s gemaakt van de aanwezigen, welke gepubliceerd worden op o.a. de website, Facebookpagina en/of Instagrampagina van Stichting DuckOUT Boxtel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting DuckOUT Boxtel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting DuckOUT Boxtel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting DuckOUT Boxtel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een leverancier van een online ticketsysteem.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting DuckOUT Boxtel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duckoutboxtel.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting DuckOUT Boxtel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als je een vraag, opmerking of een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je hierover contact met ons opnemen. Als wij daar samen niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google

Opslaan van gegevens

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het kopen van de tickets en de daaraan gekoppelde data wordt verzorgd door Eventix en vallen derhalve onder de privacyvoorwaarden van Eventix.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van DuckOUT Boxtel en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. DuckOUT Boxtel heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van DuckOUT Boxtel geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van DuckOUT Boxtel een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van duckoutboxtel.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Bewaartermijn analytische gegegens

De verzamelde gebruiksdata wordt tot 14 maanden na uw bezoek voor uitsluitend analytische doeleinden bewaard. Daarna wordt deze data automatisch verwijderd.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting DuckOUT Boxtel) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.